2014 3CAM TURIZEM IN TRGOVINA Izdelava projektne PZI dokumentacije za BENCINSKI SERVIS Q8 ŽALEC
2014 Občina Slovenske Konjice Projektna dokumentacija - PZI - LIDL Slovenske Konjice - legalizacija obstoječega in ureditev novega meteornega kanala ter rekonstrukcija  semaforizacije križišča
2014 Družina Grsti, Avstrija Projektna dokumentacija PZI, PID in izvedba elektroinštalacijskih del - Rekonstrukcija stanovanja v stanovanjskem objektu
2014 Hiša Žan d.o.o., Vojnik Projektna dokumentacija IDZ - Novi poslovni objekt Ovtar trgovina d.o.o. Vojnik
2013/2014 Luka Koper d.d. Dobava materiala in vgradnja nove opreme ter vsa elektromontažna dela za napajanje in krmiljenje povratne linije na EET, testiranje in zagon linije.
2013/2014 STTIM, d.o.o., Trbovlje Izdelava elektroinštalacij na velikih vibracijskih sitih (7 kpl) za Thysen Krupp
2013/2014 IGM Zagorje, d.o.o. Izdelava dokumentacije za rekonstrukcijo napajanja in krmiljenja peči 2 za žganje apna, izdelava aplikativne programske opreme za procesni in nadzorni računalnik, dobava celotne opreme za moč in krmiljenje, izdelava električnih razdelilnikov, demontaža obstoječe opreme in montaža ter povezava nove opreme in testiranje.
2013 Sportdirect.com SLVN d.o.o., Trzin Projektna dokumentacija PZI, PID - Trgovina Sportdirect.com Novo Mesto
2013 Ovtar trgovina d.o.o., Vojnik Projektna dokumentacija PZI in izvedba elektroinštalacijskih del - Stanovanjska hiša Dolsko - Dvojček
2013 Ovtar trgovina d.o.o., Vojnik Projektna dokumentacija PZI in izvedba elektroinštalacijskih del - Enodružinska hiša Dolsko - PZ
2013 L.J. Investicije d.o.o., Ljubljana Projektna dokumentacija PID in izvedba elektroinštalacijskih del - Trgovina TEDI Postojna
2013 Logo bencinski servisi d.o.o., Grosuplje Projektna dokumentacija PGD, PZI in izvedba elektroinštalacijskih del - Bencinski servis s poslovnim objektom - Stari dvor Škofja Loka
2013 L.J. Investicije d.o.o., Ljubljana Projektna dokumentacija PID - Trgovina TEDI LJ
2013 Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Vojnik Projektna dokumentacija PGD, PZI - Ureditev prostorov, nadstreška nad vhodom ter povezovalnega hodnika z dvigalom in prostorov v objektu delovne terapije
2013 Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Vojnik Projektna dokumentacija PGD, PZI - Ureditev dela objekta mrliške vežice v novo trafo postajo
2013 RC PLAN Izdelava projektne PGD IN PZI dokumentacije za BENCINSKI SERVIS OMV CRT SEŽANA
2013 RC PLAN Izdelava projektne PGD IN PZI dokumentacije za BENCINSKI SERVIS OMV CRT MARIBOR
2013 IGM Zagorje, d.o.o. Izdelava dokumentacije za transport in kurjenje z lesno biomaso, izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni in procesni računalnik, izdelava električnih razdelnikov, montaža in zagon
2013 IGM Zagorje, d.o.o. Dopolnitev postrojenja v klasirnici živega apna z avtomatizacijo drobljenja apnenca na povratni linija iz silosev 
2013 Luka Koper d.d. Sanacija električnih inštalacij po požaru na nakladalni liniji za ladje na terminalu EET in elektromontažna dela, testiranje in zagon
2013 Luka Koper d.d. Izdelava projektne dokumentacije za premično napajanje priključkov za hladilne kontejnerje, dobava flat kontejnerja in vgradnja obstoječega diesel agregata, dobava in izdelava razdelilnika za napajanje 25 vtičnih gnezd, montaža, električne meritve, testiranje in zagon
2013 Steklarna Hrastnik Izdelava projektne dokumentacije za napajanje in krmiljenje transporta stekla  - 1.faza, izdelava razdelilnika, dobava vse opreme, elektromontažna dela, električne meritve, testiranje in zagon. 
2012/2013 Luka Koper d.d. Dobava opreme in materiala za napajanje in krmiljenje  prevoznega bunkerja PBS-1, izdelava razdelinika, demontaža stare opreme, montaža, testiranje in zagon.
2012/2013 IGM Zagorje, d.o.o. Izdelava projektne dokumentacije PZI, PID in izvedba napajanja in krmiljenja postrojenja za briketiranja apna
2012 RC PLAN Izdelava projektne PZI dokumentacije za KONTEJNERSKI BENCINSKI SERVIS OMV VOJNIK
2012 RC PLAN Izdelava projektne PID dokumentacije za BENCINSKI SERVIS OMV ŠKOFIJE BLOK I
2012 ERSTE GROUP IMMORENT Izdelava projektne PZI in PID dokumentacije za TRGOVSKI CENTER SUPERNOVA NOVA GORICA
2012 LUKA KOPER Rekonstrukcija krmiljenja in napajanja novih transportnih polžev, dopolnitev aplikacijske programske opreme na PLC in upravljalnem panelu, vgradnja kompenzacijske naprave, montaža, zagon in izdelava PID dokumentacije za MV-50, LUKA KOPER
2012 MBS VELENJE Izdelava projektne PZI in PID dokumentacije za LINIJA OMERA, GORENJE
2012 BISOL Izdelava projektne PGD dokumentacije za NADSTREŠNICO ZA SKLADIŠČE
2012 IGM ZAGORJE OB SAVI Izdelava projektne PGD dokumentacije za REKONSTRUKCIJO OBJEKTA PEČI ZA DODATNO KURJENJE Z BIOMASO IGM ZAGORJE OB SAVI
2012 KBS Izdelava projektne PID dokumentacije za MANSARDO POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA V PESJU
2012 3CAM TURIZEM IN TRGOVINA Izdelava projektne PGD dokumentacije za BENCINSKI SERVIS IDS ŽALEC
2012 MDR Izdelava projektne PZI dokumentacije za KRMILJENJE NADTRAČNEGA ELEKTRO MAGNETA MST 11D
2012 PROMEL Izdelava projektne PZI dokumentacije za SONČNO ELEKTRARNO 50kW BERTOKI
2012 IHM ZAGORJE OB SAVI Izdelava projektne PZI dokumentacije za BRIKETIRNICO IGM ZAGORJE OB SAVI
2012 IHM ZAGORJE OB SAVI Izdelava projektne PZI dokumentacije za BRIKETIRNICO IGM ZAGORJE OB SAVI
2012 3CAM TURIZEM IN TRGOVINA Izdelava projektne PGD dokumentacije za BENCINSKI SERVIS Q8 ŽALEC
2012 SPORTDIRECT.COM Izdelava projektne PID dokumentacije za SPORTDIRECT.COM KOPER
2012 BRP INVEST Izdelava projektne PZI dokumentacije za POSLOVO PROIZVODNJI OBJEKT RENI
2012 RC PLAN Izdelava projektne PZI dokumentacije za BENCINSKI SERVIS OMV ŠMARJE
2012 RC PLAN Izdelava projektne PZI dokumentacije za BENCINSKI SERVIS BERTOKI
2012 IG PROJEKT Izdelava projektne PGD in PZI dokumentacije za STEKLARNA HRASTNIK – REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA PROIZVODNEGA OBJEKTA
2012 LUKA KOPER Izdelava projektne PZI dokumentacije za PREMIČNO NAPAJANJE ELEKTRIČNIH PRIKLJUČKOV ZA HLADILNE KONTEJNERJE
2012 PROMIT BENZ Izdelava projektne PID dokumentacije za BENCINSKI SERVIS OMV NOVO MESTO
2011 IGM Zagorje, d.o.o. Izdelava projektne dokumentacije in izvedba napajanja in krmiljenja naprav pri izgradnji dodatnih silosev s praznilnimi teleskopskimi cevmi in z dodatnimi izpusti  ter trakovi za transport v silose za hidrarni.
2011 IGM Zagorje, d.o.o. Izdelava projektne dokumentacije in izvedba napajanja in krmiljenja naprav pri izgradnji dodatnih silosev s praznilnimi teleskopskimi cevmi in z dodatnimi izpusti za transport v silose za hidrarni.
2011 IGM Zagorje d.o.o. Vzdrževanje - na peči 1 in 2, hidrarna 1 in 2
2011 OMV Slovenija, Koper Izdelava PZI projektne dokumentacije - Bencinski servis Škofije VZHOD - BLOK 1
2011 Adria Mobil d.o.o., Novo mesto Elektro nadzor pri izgradnji fotovoltaičnih elektrarn na območju Adria mobil ter pregled projektne dokumentacije
2011 Luka Koper d.d. Ureditev presipa na traku TS-9 v na vagonski nakladalni postaji na terminalu TST v Luki Koper
2011 Elektro Celje Izdelava PID dokumentacije, Transformatorska postaja TP 20/0,4kV SELO II in prestavitev SN in NN vodov na območju ZN SELO v Velenju
2011 Ovtar trgovina d.o.o., Vojnik Izdelava PGD dokumentacije, Večstanovanjski objekt Čezsoški niz - nadzidava obstoječega objekta
2011 Ovtar trgovina d.o.o., Vojnik Izdelava PID dokumentacije, Večstanovanjski objekt Čezsoški niz
2011 Metalia d.o.o., Dobovec Izvedba povezave odpraševalnih naprav v sistem napajanja in avtomatizacije na traku TS-9 na terminalu sipkih tovorov v Luki Koper
2011 IGM Zagorje d.o.o., Zagorje ob Savi Ažuriranje in arhiviranje podatkov na nadzornem računalniku za merjenje na pečeh ter izvedba zapahovanja dodajačev za praznjenje  in polnjenje peči
2011 IGM Zagorje d.o.o., Zagorje ob Savi Vgradnja IT opreme ter ureditev komunikacijskih povezav v komandnem centru peči
2011 Plastika Skaza d.o.o., Velenje Priklop stroja v proizvodni hali Plastika Skaza
2011 IGM Zagorje d.o.o., Zagorje ob Savi Elektrifikacija transporta sekancev do vstopnega bunkerja plinifikatorja
2011 Premogovnik, Velenje Izdelava aplikativne programske opreme ter zagon in testiranje - nalaganja vagonov
2011 KBS d.o.o., Petrovče  
2011 CMC – KAMNOLOM PIREŠICA Rekonstrukcija napajanja in krmiljenja novih tehnoloških naprav v primarni drobilnici kamnolomskega postrojenja v kamn. V. Pirešica
2011 Premogovnik, Velenje Dopolnitev programske opreme za kompresorsko postajo Šoštanj
2011 IGM Zagorje d.o.o., Zagorje ob Savi Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije ter izdelava elektroinštalacij za objekt "Aneks klasirnice živega apna"
2010, 2011 Habit d.o.o., Velenje Izdelava elektroinštalacij, Ureditev poslovnih prostorov v pritličju objekta Koroška 48, Velenje
2010, 2011 OMV Slovenija, Koper Izdelava PGD projektne dokumentacije, rekonstrukcija BS OMV Škofije BLOK II
2010, 2011 OMV Slovenija, Koper, DARS, Celje Izdelava PGD, PZI, PID, POV in NOV dokumentacije, BS OMV Radovljica sever (vzhod) in jug (zahod) s počivališčem
2010, 2011 OMV Slovenija, Koper Izdelava elektroinštalacij, BS OMV Radovljica sever (vzhod) in jug (zahod) s počivališčem
2010, 2011 Plastika Skaza, Velenje Izdelava PGD, PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba elektroinštalacij, Dozidava skladiščno proizvodnega objekta Plastika Skaza, Velenje
2010, 2011 Stanovanjsko podjetje Velenje Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije
     
2010 Bisol, Prebold Izdelava PGD projektne dokumentacije, Poslovno proizvodni objekt "BISOL" Murska Sobota
2010 TUŠ nepremičnine, Celje izdelava PZI in PID projektne dokumentacije, BS TUŠ OIL Ljutomer
2010 TUŠ nepremičnine, Celje izdelava PZI projektne dokumentacije, BS TUŠ OIL Slovenske Konjice
2010 Anamarija Korva, Dekani Izdelava PGD projektne dokumentacije, Dvostanovanjska hiša Dekani
2010 Mestna občina Velenje Izdelava PZI projektne dokumentacije, Postavitev osebnega dvigala ob OŠ Gustav Šilih, Velenje
2010 OMV Slovenija, Koper Izdelava PGD projektne dokumentacije, Rekonstrukcija BS OMV Ljutomer
2010 Občina Dolenjske toplice Izdelava PGD projektne dokumentacije, Oskrba KKC Dolenjske toplice z energijo podzemnih voda
2010 Luka Koper d.d., Koper Izdelava PGD projektne dokumentacije, terminal sipkih tovorov v Luki Koper, PBS, rekonstrukcija
2010 CMC – KAMNOLOM PIREŠICA Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba napajanja in krmiljenja postrojenja za pridobivanje tolčenca v kamnolomu Velika Pirešica
2010 OMV Slovenija, Koper Izvedba elektroinštalacijskih del na objektu "Bencinski servis Grabonoš (električna sevala in razsvetljava pod tendo)
2010 Biro Skornšek, Velenje Izdelava PZI projektne dokumentacije za objekt "Bencinski servis Petrol Velenje II"
2010 ADH d.o.o. Izdelava projektne PZI projektne dokumentacije za BENCINSKI SERVIS BREZ POSADKE
2010 DBSS d.o.o., Šoštanj Izdelava projektne PID dokumentacije za POSLOVNI OBJEKT
2010 IGM d.o.o., Zagorje Izdelava spremembe PGD projektne dokumentacije, Silos hidrirnega apna   V = 2000 m3
2010 OMV Slovenija, Koper Izdelava PZI projektne dokumentacije, Investicijsko vzdrževanje BS OMV Ravbarkomanda zahod
2010 OMV Slovenija, Koper Izdelava PZI projektne dokumentacije, Investicijsko vzdrževanje BS OMV Ravbarkomanda vzhod
2010 Ovtar trgovina d.o.o., Vojnik Izdelava PZI projektne dokumentacije, Večstanovanjski objekt Čezsoški niz
2010 EN-Invest, Velenje Izdelava PGD, PZI in PID projektne dokumentacije, BS OMV CRT Smednik
2010 IGM d.o.o., Zagorje Izdelava PGD, PZI in PID dokumentacije, Aneks klasirnice živega apna
2010 Dentacom d.o.o., Velenje Izdelava PZI projektne dokumentacije, Poslovno stanovanjski objekt DENTACOM
2010 Danica Merc, Velenje Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, Enodružinska hiša Arclin
2010 Habit d.o.o., Velenje Izdelava PZI dokumentacije, Ureditev stanovanj v pritličju objekta Kersnikova 11/13, Velenje
2010 Petrol d.d., Ljubljana Izdelava PGD, PZI in PID projektne dokumentacije, BS Velenje II
2010 Mestna občina Velenje Izdelava PZI projektne dokumentacije, Tehnološki objekt ZN SELO v Velenju
2010 Elektro Celje Izdelava PZI projektne dokumentacije, Transformatorska postaja TP 20/0,4kV SELO II in prestavitev SN in NN vodov na območju ZN SELO v Velenju
2010 Cigrad, Šoštanj Izdelava PZI projektne dokumentacije, Komunalna infrastruktura na območju urejanja ZN SELO v Velenju
2009, 2010 CMC – KAMNOLOM PIREŠICA Izdelava projektne PZI in PID projektne dokumentacije za kompletni NN razvod in tehnološko krmiljenje v Kamnolomu V. Pirešica
2009, 2010 CMC – KAMNOLOM PIREŠICA Izdelava projektne dokumentacije ter izvedba elektroinštalacij - investicijsko vzdrževanje kamnoloma Velika Pirešica
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD in PZI dokumentacije za stanovansko naselje TOMAŽEK
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD dokumentacije za spremebo mansarde poslovno trgovskega objekta Pesje
2009 IGM Zagorje d.o.o. Izdelava PID projektne dokumentacije- Silos hidriranega apna
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Samskega doma na Kidričevi v Velenju
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD in PZI dokumentacije za občino Rečica ob Savinji
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD dokumentacije za Apartmajsko naselje „Čezsoški niz“
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD dokumentacije za DENTACOM (Vojnik)
2009 OMV Slovenija, Koper Dobava in montaža kompletne elektro opreme za dva bencinska servisa OMV Dravsko polje sever in jug
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD dokumentacije za TRANSFORMATORSKA POSTAJA TP20/0,4Kv Selo 2 in PRESTAVITEV SN in NN VODOV NA OBMOČJU ZN SELO V VELENJU
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD dokumentacije za TEHNOLOŠKI OBJEKT NA OBMOČJU ZN SELO V VELENJU
2009 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za REKONSTRUKCIJA PROSTOROV ZA POTREBE OBČINE REČICA OB SAVINJI
2009 Milan PISTOTNIK Izdelava projektne PZI dokumentacije za POSTAVITEV NOVEGA STEBRA ZA EL. ZRAČNI VOD
2009 HTZ d.o.o. Izdelava projektne PID dokumentacije za NN DOVOD SAMSKI DOM
2009 Komunala SG Izdelava projektne PID dokumentacije za VODOVOD SELE - VRHE
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za bencinski servis: TUŠ OIL Slovenske Konjice
2008 Luka Koper d.d. Izdelava projektne PGD dokumentacije za Evropski energetski terminal v Luki Koper
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za kamnolomsko postrejenje  Šmartno ob Paki - Podgora
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za Javno razsvetljavo ceste ŽIČE
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD in PZI dokumentacije za stanovanjski blok ČRNOVA, vključno z NN priključkom
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za bencinski servis: 24/7 Ribnica
2008 Luka Koper d.d. Izdelava projektne PGD in PZI dokumentacije za skladiščenje in pretovor žita in krmil na pomolu II v Luki Koper
2008 TE- Šoštanj, d.o.o. Izdelava PID in POV elektro dokumentacije za prigradnjo dveh plinskih turbin k bloku 4 in 5 v TEŠ.
2008 CP Koper d.o.o. Izdelava PZI, PID projektne dokumentacije za napajanje in krmiljenje in izvedba elektro del z dobavo opreme za celotno kamnolomsko postrojenje z odpraševalnim sistemom v Kamnolomu Razdrto.
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za bencinski servis: OMV Vrtojba
2008 IGM Zagorje d.o.o. Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba elektro instalacij avtomatizacije hidrarne 1 in 2
2008 IGM Zagorje d.o.o. Izdelava PZI projektne dokumentacije ter izvedba elektro instalacij Silos hidriranega apna
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za bencinski servis: 24/7 Logatec
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za bencinski servis: TUŠ Novo mesto
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za Cestno razsvetljavo Sv Ana
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za parkirišče ERA Velenje
2008 TE-TOL, d.o.o., Ljubljana Izdelava projektne PZI dokumentacije za Sosežig lesne biomase v kotlu BL-3
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za cestno razsvetljavo Šoštanj
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD dokumentacije za rekonstrukcijo obsteje zgradne Lisca Zagorje (stanovanjski objekt, vrtec in trgovina)
2008 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PGD in PZI dokumentacije za bencinski servis s počivališčem: OMV Dravsko polje sever in jug
2007 WETRON automation technology, Španija Izdelava elektro instalacij na transporterjih „VAKUUMBANDFILTER“ – 4 KOMPLETE, za termoelektrarno v Španiji
2007 TE- Šoštanj, d.o.o. Izdelava PGD in PZI elektro projektne dokumentacije za prigradnjo dveh plinskih turbin k bloku 4 in 5 v TEŠ.
2007 Salonit Anhovo – kamnolomi d.o.o., Solkan Dodelava transportnega sistema – izdelava projektne dokumentacije, izdelava programske in elektro opreme
2007 Steklarna Hrastnik d.d. Dodelava programske opreme nadzornega sistema pomožne tehnološke opreme
2007 EN PLUS d.o.o., Ljubljana Izdelava PGD projektne dokumentacije za bencinski servis Predgrad z zunajo ureditvijo in cestno razsvetljavo
2007 IGM Zagorje d.o.o. Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba elektro instalacij vključitve transporta apnenca za žganje apna v IGM Zagorje
2007 LUKA KOPER, d.d. Izdelava PZI projektne dokumentacije za skladišče TH-hal na terminalu spikih tovorov
2007 BRP d.o.o., Velenje Izdelava projektne PZI dokumentacije za bencinski servis: LIVADA, HOČE in Slovenjske Konjice
2007 CPK d.o.o., Koper Izdelava PZI projektne dokumentacije za NN razvod in avtomatizacijo kamnolomskega postrojenja v kamnolomu Razdrto
2007 BRP d.o.o., Velenje Izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedba elektro instalacij za poslovni objekt
2007 Luka Koper Izdelava PZI projektne dokumentacije za mobilni vsipnik v Luki Koper
2007 Salonit Anhovo, kamnolomi d.o.o., Solkan Izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedba NN napajanja in krmiljenja sistema za prhanje v kamnolomskem postrojenju.
2007 M2M d.o.o., Velenje Izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedba elektro instalacij za poslovni objekt
2007 Istrabenz Gorenje d.o.o. Izdelava PZI projektne dokumentacije za BRIKETIRNICO BIHAČ ter izdelava električnih stikalnih blokov
2006 BIOMASA d.o.o., Ljubno ob Savinji Izdelava PGD projektne dokumentacije za Kotlovnico daljinskega ogrevanje v Lučah z zunanjo ureditvijo
2006 TE-TO Ljubljana, d.o.o. Izdelava PZI projektov za „SOSEŽIG LESNE MASE V KOTLU BL-3 ZA TE-TO LJUBLJANA- gradbene elektro instalacije, požarno javljanje s povezavo na tehnologijo“
2006 TKI Hrastnik, d.o.o. Izdelava PZI projektov za kemično tovarno TKI Hrastnik in sicer gradbene instalacije, tehnologija – moč in krmiljenje preko procesnega računalnika
2006 FRAKTAL CONSULTING d.o.o. Izdelava PGD projektne dokumentacije za trgovski center SUPERNOVA v Velenju
2006 FRAKTAL CONSULTING d.o.o. Izdelava PGD projektne dokumentacije za zunajo ureditev trgovskega centra SUPERNOVA v Velenju
2006 ADRIA MOBIL  d.o.o., Novo mesto Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba ter izvedba elektro instalacij v avtosalonu Adrije mobil v Novem mestu (poslovni del, avto salon, servisna dejavnost
2006 IGM Zagorje d.o.o. Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba aplikativne programske opreme ter izvedba elektro instalacij za izvedbo signalizacije zaščit za hidravliko konusov in merilnika nivojev na peči 1 in 2. v IGM Zagorje
2006 IGM Zagorje d.o.o. Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba aplikativne programske opreme ter izvedba elektro instalacij za posodobitev nadzora peči v IGM Zagorje
2006 IGM Zagorje d.o.o. Dobava in montaža računalniške opreme in sprememba aplikativne programske opreme za spremljanje tehnoloških procesov preko WEB navigatorja v IGM Zagorje
2006 TKI Hrastnik, d.o.o. Izdelava PZI projektne dokumentacije za krmiljenje in upravljanje postrojenja za polnjenje kemikalij in gradbenih elektro instalacij v TKI Hrastnik
2066 Premogovnik d.d. Velenje Dobava opreme za napajanje in krmiljenje visokotlačnega črpališča emulzije in tehnološke vod, izdelava razdelilnika in aplikativne programske opreme za procesni računalnik in upravljalni panel.
2006 Premogovnik d.d. Velenje Izdelava programske in elektro opreme za ogrevalno postajo v jašku Šoštanj I
2006 CPK, d.d., Koper Izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedba elektro instalacij pri rekonstrukciji oz. dopolnitvi krmiljenja za frakcijo 2-4mm v kamnolomu Razdrto
2005 Komunalno podjetje Slovenj Gradec d.d. Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za 20kV kabelski dovod in transformatorsko postajo 20/0,4kV, 2x1000kVA za odlagališče nenevarnih odpadkov v Mislinjski Dobravi.
2005 IGM Zagorje, d.o.o. Izdelava aplikativne programske opreeme za nador in delovanje filtrov v IGM Zagorje
2005 TE-TO Ljubljana Izdelava PZI projektov za „SOSEŽIG LESNE MASE V KOTLU BL-3 ZA TE-TO LJUBLJANA“
2005 RUDIS d.d., Trbovlje Izdelava PZI projektov in izvedbo elektro instalacij ter razdelilnikov za ureditev gradbišča nove tovarne specialne steklene embalaže v Hrastniku
2005 OBČINA Hrastnik Izdelava PGD in PZI projektov za industrijsko obrtno cono Podkraj z zunanjo ureditvijo in transformatorsko postajo 3x2500kVA, 20(10)/0,4kV
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba elektro instalacij ter razdelilnikov za novo tovarno specialne steklene embalaže v Hrastniku – gradbene elektro instalacije
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba programske opreme in elektro instalacij ter razdelilnikov za novo tovarno specialne steklene embalaže v Hrastniku – tehnološke instalacije
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba elektrifikacije elektro filtra za novo tovarno specialne steklene embalaže v Hrastniku
2005 TE-TO Ljubljana, d.o.o. Izdelava projekta PZI za vlaženje presipov na transportu premoga – elektro in strojni del
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba elektro instalacij ter razdelilnikov za novo tovarno specialne steklene embalaže v Hrastniku – črpališče požarne vode
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba elektro instalacij razsvetljave, male moči, ogrevanja, prezračevanja, požarnega javljanja, računalniške mreže, telefonije, ... za upravno stavbo za novo tovarno specialne steklene embalaže v Hrastniku 
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba elektro instalacij ter razdelilnikov za novo tovarno specialne steklene embalaže v Hrastniku – gradbene elektro instalacije
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba elektro instalacij ter razdelilnikov za novo tovarno specialne steklene embalaže v Hrastniku – pomožno napajanje z diesel električnim agregatom 1000kVA
2005 TE- Šoštanj, d.o.o. Izdelava in priklop električnega razdelilnika za črpališče vode v TEŠ.
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba elektro razdelilnikov 4000A za novo tovarno specialne steklene embalaže v Hrastniku
2005 PETRA stroji d.o.o., Ljubljana Izdelava PZI projektov in el. razdelilnika za industrijsko žago DC300A
2005 OBČINA Hrastnik Izdelava POV dokumentacije za obrtno industrijsko cono OIC Trbovlje-Hrastnik
2005 Premogovnik d.d. Velenje Izdelava programske in elektro opreme za črpalno postajo v Premogovniku Velenje
2005 Steklarna Hrastnik d.d. Izvedba programske opreme in elektro instalacij ter razdelilnikov za ZMESARNO v Steklarni Hrastnik
2004 Premogovnik d.d. Velenje Izdelava elektro instalacij za gretje žlebov in požarne vode
2004 Premogovnik d.d. Velenje Izdelava programske opreme za nadzor nad sistemom ogrevalne postaje
2004 RUDIS d.d., Trbovlje Izdelava PGD projektov za rušenje obstoječih objektov na lokaciji bodoče steklarne v Hrastniku.
2004 Stanovanjsko podjetje Velenje, d.o.o. Izdelava PGD in PZI dokumentacije za gostinski lokal in poslovne apartmaje v Velenju
2004 TE-TO Ljubljana Izdelava PZI projektov za „VSIPNIK ZA KAMIONSKI DOVOZ ENERGENTOV ZA TE-TO LJUBLJANA“.
2004 GORENJE d.d., Velenje Izdelava PID dokumentacije za tovarno stiroporne embalaže v Gorenju.
2004 OBČINA Radeče Izdelava PGD projektne dokumentacije za obrtno industrijsko cono OIC Jagnjenica-Radeče
2004 Steklarna Hrastnik d.d. Izdelava PGD projektne dokumentacije za novo tovarno steklene embalaže v Hrastniku – elektro del gradbene instalacije
2004 Steklarna Hrastnik d.d. Izdelava PGD projektne dokumentacije za novo tovarno steklene embalaže v Hrastniku – elektro del pomožna tehnološka oprema
2004 Steklarna Hrastnik d.d. Izdelava PGD projektne dokumentacije za novo tovarno steklene embalaže v Hrastniku – elektro del pomožna tehnološka oprema
2004 ADRIA MOBIL Novo mesto Odgovorni elektro nadzor nad izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo vseh elektro del v novi tovarni ADRIA MOBIL v Novem mestu
2004 RUDIS d.d., Trbovlje Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba aplikativne programske opreme ter izvedba elektro instalacij za rekonstrukcijo transportrnega sistema pepela in žlindre ter mešalnice pepela (4 komplete) v TE Ugljevik BiH.
2004 IMP tehnologija vode d.o.o. Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije ter izvedba aplikativne programske opreme ter izvedba elektro instalacij za črpališče tehnološke vode za TE Ugljevik BiH.
2004 Občina Hrastnik Izdelava PZI projektne dokumentacije za črpališče požarne vode v Hrastniku 
2004 Stanovanjsko podjetje Velenje Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in POV ter izdeba vseh elektro instalacij na poslovnem objektu „Koroška 48a“ v Velenju
2003 ASFALT-AB, Solin, Hrvaška Projektiranje in izdelava razdelilnika za napajanje in krmiljenje kamnolomskega postrojenja.
2003 Gorenje d.d., Velenje Izdelava projektne dokumentacije za električne inštalacije za kotlovnico in pripravo tehnološke vode v novi tovarni stiroporne embalaže.
2003 Solkanska industrija apna d.d., Solkan Projektiranje in izdelava računalniške mreže preko brezžičnega usmerjevalnika.
2003 Premogovnik d.d. Velenje, Drobilnica Pesje Dobava procesne opreme, ferkvenčnih pretvornikov in izdelava aplikcijska programske opreme za drobilnico premoga  v Velenju.
2003 RUDIS d.d., Trbovlje Izdelava idejnih projektov za novo tovarno steklene embalaže v Hrastniku.
2003 TE Brestanica Tehnični nadzor pri zamenjavi sistema brezprekinitvenega napajanja
2003 Komunalno podjetje Slovenj Gradec Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije elektro dela za vodovodni sistem v Mislinjski Dobravi.
2002, 2003 Stanovanjsko podjetje Velenje, d.o.o. Projektiranje (PGD in PZI) in izdelava elektro instalacij za poslovni objekt KOROŠKA v Velenju.
2002 GVD d.o.o., Ljubljana Projektiranje in izvedba el. energetskega dela in krmiljenja meterološkega radarja za Avstrijo.
2002 Komunalno podjetje Slovenj Gradec Projektiranje in izvedba elektro dela za vodovodni sistem SELE Slovenj Gradec.
2002 Solkanska industrija apna d.d., Solkan Projektiranje in izdelava komunikacijske povezave med procesnimi računalniki na objektu in sedežem podjetja Promel v Velenju. Povezava je modemska preko obstoječih telefonskih linij.
2001 Kamenolom TIHA - ŠILO, Krk, Hvatska Avtomatizacija kamnoloma (instalirana moč 350 kW)
2001 Gorenje Indop Avtomatizacija naprave za razrez in dodajanje pločevine na liniji Olma Vrata – Avtomatizacija s krmilnikom Simatic S7-300.
2001 Gorenje Indop Avtomatizacija naprave za razrez in dodajanje pločevine na liniji Olma Obodi – Avtomatizacija s krmilnikom Simatic S7-300.
2001 Luka Koper, d.d., Koper Avtomatizacija in daljinsko zvezno krmiljenje protiprašnih teleskopskih cevi (4kpl). Predelava komunikacije za nadzor s Controller link mrežo (Omron)
2001 RUDIS d.d., Trbovlje Izdelava in dobava omaric za izklop v sili in predsignalizacijo za vse trakove v rudnikih BARDH in MIRASH na Kosovu.
2001 RTC GOLTE, d.o.o., Mozirje Avtomatizacija štirih črpališč za vodovodni sistem RTC Golte in polnjenje akumulacijskega jezera za potrebe zasneževanja smučišča (8 x 22 kW – višinska razlika prečrpavanja 960m), avtomatika Omron, izvedba preko telefonskih kablov in telefonskih omaric „KRONE“.
2001 RUDIS d.d., Trbovlje Projektiranje in izvedba kontejnerskih elektro hiš za napajanje (6kV) in krmiljenje pogonskih motorjev (2 x 315 kW/ 6kV) na transportnih trakovih SHT 14 in SHT15 – TE Kosovo B.
2001 LUKA KOPER d.d., Koper Izvedba NN električnih razdelilnikov (dovodno stikalo 2500A + 6 razdelilnikov), dobava in vgradnja frekvenčnih pretvornikov (10 x 90kW) in krmiljenja ter izvedba montaže na terminalu razsutih tovorov v Luki Koper.
2000 Premogovnik Velenje Kontrola zagona in zdrsov na drobilnikih moči 1000 kW in vključitev zaščit v sistem krmiljenja, ter izdelava protokolov.
2000 TE Brestanica Izdelava projektne dokumentacije za sistem nujne lastne rabe (2x diesel agregat 300 kVA).
2000 Gorenje Indop, Velenje Avtomatizacija naprave za razrez in dodajanje pločevine na liniji Miramondi Obodi – dogradnja na obstoječe krmiljenje Simatic S7-300.
2000 RUDIS d.d., Trbovlje Projektiranje in izvedba kontejnerskih elektro hiš za napajanje (6kV) in krmiljenje pogonskih motorjev (2 x 315 kW/ 6kV) na transportnih trakovih v dnevnem kopu Bardh na Kosovu
2000 Premogovnik Velenje Avtomatizacija protipožarnih loput v Jašku Škale, daljinski nadzor in krmiljenje od dežurnega Premogovnika. Krmiljenje – Omron, upravljanje preko barvnega NT631C terminala.
1999 TE Brestanica Izdelava projekta in izvedba del (izdelava NN omare, izvedba krmiljenja in montaža) za nadomestno vključitev diesel električnega agregata moči 600kVA v sistem nujne lastne rabe v TE Brestanica. Sistem zagotavlja t.i. “black start” termoelektrarne.
1999 Vodovod Slovenj Gradec Avtomatizacija treh vodohranov s krmilniki Omron serije CQM1…, zvezno merjenje nivojev, kontrola vstopa v objekte, krmiljenje elektromotornih ventilov, črpalk in izvedba telemetrije (posredovanje vseh merjenih veličin in stanja naprav preko telekomunikacijske povezave z glavnim nadzorom vodovoda). Dogradnja aplikacijske programske opreme na nadzornem računalniku.
1999 GORENJE HZA VELENJE Avtomatizacija ZS LINIJE za izdelavo sprednje in zadnje stene za zamrzovalne omare. Uporabljen je krmilnik Simatic S7-400 (224/128 I/O, 8 analognih vhodov,..) z operacijskim panelom OP37 (kapaciteta 120 kos/h).
1999 Metalna SRM, Maribor Dobava krmilne opreme OMRON in izdelava programske opreme za krmiljenje sprederja in priprava ter obdelava signalov za servisiranje preko NT terminala na kontejnerskem dvigalu št.21 v Luki Koper. Sistem je zgrajen s krmilnikom Omron C200HE-CPU42 z remote modulom C200H-RM201 in C200H-RT101 (112 I/O signalov)
1999 Lempl d.o.o., Velenje Izdelava osmih NN razdelilnikov z zbiralničnim sistemom 1250A, dvakrat dovod 1250A, …, za objet Rospečat v Moskvi
1999 Premogovnik Velenje Izdelava projekta za avtomatizacijo in daljinsko vodenje ventilatorjev V1 in V2 moči 1800 kW/6kV in  transformatorske postaje v ventilatorski postaji Šoštanj in izvedba. Načini upravljanja: lokalno upravljanje: ročno preko tipk na krmilni omari, avtomatsko preko barvnega LCD touch screen terminala; daljinsko upravljanje iz dežurnega centra premogovnika preko nadzornega sistema INTOUCH.
1999 Premogovnik Velenje Izveden nadzor in daljinsko krmiljenje iz komandnega centra v Premogovniku. Vse napake se trenutno izpišejo na ekranu, potrdijo, arhivirajo in posredujejo preko paging sitema v pisni obliki na pagerje dežurnega osebja, ki nemudoma posreduje (vsi sistemi na Premogovniku so avtomatizirani na ta način).
1996, 1997, 1998 Solkanska industrija APNA, Solkan Izdelava projektov za elektrifikacijo, krmiljenje in daljisko vodenje postrojenja preko nadzornega računalnika in SCADE SYSMAC-SCS, za drobljenje, sejanje, transport in skladiščenje apnenca, meritve porabe energije, arhiviranje podatkov in krmiljenje - s procesnim računalnikom OMRON  in izvedba vseh elektro del (dovod, NN raz­delilniki, krmiljenje, razvod kablov, razsvetljava, strelovod,.. – instalirana moč 400kW)
1998 Premogovnik Velenje Avtomatizacija kompresorske postaje (trije kompresorji Kaeser 75kW) komplet z energetskim razvodom.
1997 Premogovnik Velenje Izdelava projekta in izvedba krmiljenja in regulacije sinhronskega motorja moči 500 kW (6kV) v ventilatorski postaji VP Hrastovec – ventilator V2.
1997 Premogovnik Velenje Izdelava projektov za rekonstrukcijo krmiljenja primarne in sekundarne drobilnice v Drobilnici in Klasirnici Pesje (DiK) in krmiljenje in nadzor transformatorske postaje in izvedba del (avtomatizacija je sestavljena iz devetih procesnih računalnikov, ki so povezani v mrežo (Omron controller link 2 Mb/s) – upravljanje se vrši iz nadzornega računalnika in dveh barvnih touch screen terminalov). Instalirana moč objekta 4 MW.
1996, 1997 Luka Koper d.d., Koper Izdelava projektov za rekonstrukcijo celotnega napajanja in krmiljenja na Terminalu Sipkih Tovorov (TST) v Luki Koper in izvedba del po projektu (instalirana moč naprav 400kW)
1996 Premogovnik, Velenje Izdelava projekta in izvedba krmiljenja in regulacije sinhronskega motorja moči 500 kW (6kV) v ventilatorski postaji VP Hrastovec – ventilator V1.
1996 Premogovnik Velenje Izdelava projekta za posodobitev nakladanja premoga na kamione – vodenje in upravljanje iz nadzornega računalnika, ki je povezan z glavno podatkovno bazo, procesnim računalnikom OMRON, ki je bil izbran za krmiljenje procesa in povezavo z mostno tehtnico. 
1996 Premogovnik, Velenje Izdelava projekta za avtomatizacijo in daljinsko vodenje ventilatorja V1 z močjo motorja 800 kW/6kV (Siemens) v ventilatorski postaji Pesje in izvedba: 6kV oprema in krmiljenje s procesnim računalnikom.
1996 TE Brestanica, Brestanica Izdelava projekta za zamenjavo krmilne omare za manipulacijo pogonov in prikaz merjenih veličin na stroju TA1 – SIEMENS (moč 12.6 MW) in izvedba del po projektu: zamenjava 60 merilnih senzorjev in pretvornikov in komplet stikalne opreme za pripadajoče pogone (črpalke, ventile, ..). Vse merilne veličine so prikazane na barvnem LCD touch screen terminalu, preko katerega se vrši tudi manipulacija s pogoni.
1996 TE Brestanica, Brestanica Izdelava projekta za zamenjavo krmilne omare za manipulacijo pogonov in prikaz merjenih veličin na stroju TA2 - JUGOTURBINA (moč 12.6 MW) in izvedba del po projektu: zamenjava 62 merilnih senzorjev in pretvornikov in komplet stikalne opreme za pripadajoče pogone (črpalke, ventile, ..). Vse merilne veličine so prikazane na barvnem LCD touch screen terminalu, preko katerega se vrši tudi manipulacija s pogoni.
 
 
 
Telefon: Naslov: E-pošta
+386 3 891 91 06 Koroška 48a info@promel.si
Faks: 3320 Velenje
+386 3 891 91 09 SLOVENIA
 
 
Copyright by Promel.si ©