Smo podjetje, ki se uspešno razvija že od leta 1995.

Z inovativnimi rešitvami – na osnovi izkušenj in poznavanjem stroke, smo kos zahtevam in standardom s področja elektrotehnike.

Naše uspešno delo je izkazano predvsem v predelovalni industriji – predelava rudnin in je za PROMEL d.o.o. najpomembnejša panoga, saj smo na tem področju zaradi bogatih izkušenj vodilno projektantsko podjetje v Sloveniji. Premogovnik Velenje, Luka Koper, SIA Solkanska industrija apna, IGM Zagorje, TE-TO Ljubljana, Kamnolom Razdrto, … je le nekaj imen znanih podjetij, kjer smo prisotni s svojim inženirskim in projektantskim znanjem.

Pred desetimi leti smo v podjetju TEB – Termoelektrarna Brestanica začeli s prvimi projekti na področju elektroenergetike ter do danes uspešno zaključili veliko število najrazličnejših projektov v tem segmentu. Svoje znanje smo prelili tudi v druge veje industrije kot so vodovodni sistemi, prezračevalni sistemi, kompresorske postaje, lesna industrija, črpalne postaje, kemična industrija, …. Za Gorenje d.d. in za Gorenje Indop smo izdelali projektno dokumentacijo, programsko opremo in izvedli elektro instalacije na linijah za preoblikovanje pločevine, hladilne vode, …. Za podjetje RUDIS d.d. smo projektirali energetske in informacijske sisteme za objekte pri nas in v tujini, medtem, ko smo v lesno predelovalni industriji pomagali pri postrojih v podjetjih BOHOR Šentjur in NOVOLES Straža pri Novem mestu.

 

S svojim znanjem in izkušnjami ter s sodelovanjem z našimi poslovnimi partnerji projektiramo poslovne, trgovske in stanovanjske objekte.

Vizija

Vizija podjetja je ponudba tehnološko naprednih in inovativnih rešitev na širšem mednarodnem trgu s prepričljivo kvaliteto in zanesljivostjo obratovanja ter spoštovanjem dogovorjenih rokov.

V podjetju PROMEL d.o.o. se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni ključni vir uspeha celotnega podjetja. Prav zato ustvarjamo okolje, ki omogoča osebni razvoj posameznika. Tako se vrednost našega podjetja izraža prav skozi priznavanje pomembnosti vsakega posameznika.

Delo v našem kolektivu je kreativno in polno izzivov. Uspešnost podjetja PROMEL d.o.o. dosegamo:

 • z zaposlovanjem perspektivnih sodelavcev,

 • s štipendiranjem najboljših študentov in dijakov,

 • z izobraževanjem in motivacijo zaposlenih,

 • z dobrimi odnosi med zaposlenimi in ustvarjanjem vzdušja medsebojnega sodelovanja in varnosti.

Prednost podjetja PROMEL d.o.o. so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja transportnih sistemov, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih in poslovnih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju PROMEL d.o.o. je trenutno redno zaposlenih osem sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

 

 • 3 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 2 pooblaščena inženirja IZS)

 • 1 inženir elektronike

 • 1 elektrotehnik

 • 2 s poklicno elektro šolo

 • 1 ekonomistka

 

Kaj delamo:

Razvijamo celostne rešitve avtomatizacije in informatizacije za:

 • različne panoge industrije,

 • energetiko,

 • zgradbe in

 • komunalno infrastrukturo.

 

Skupaj s partnerji izvajamo celovit inženiring za posamezne tehnološke sklope in vrste instalacij tako, da je naša dejavnost:

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme

  • Idejne študije, ocene investicij

  • Izdelava projektne in tehnične dokumentacije

  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme

  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov

  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov

  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika

 

 • Izvedbeni inženiring

  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke

  • Dobava različne investicijske opreme

  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije

  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

  • Garancijsko in drugo vzdrževanje

 

 • Prodaja posebne opreme

Sodobna oprema na področju elektrifikacije in avtomatizacije proizvodnje (elektro, merilna-regulacijska, avtomatizacijska, procesna in druga oprema)

  

Kje smo prisotni:

 • Industrija in drugi objekti

  • predelava rudnin

  • kemična industrija

  • proizvodnja el. energije

  • kovinsko predelovalna industrija

  • lesno predelovalna industrija

  • luški terminali

  • meterološki radarji

  • poslovni in trgovski objekti

 

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)

  • telekomunikacijski centri

  • računalniški centri

   

 • Komunalna infrastruktura

  • vodovodni sistemi

  • zunanji NN in SN elektro priključki

  • cestna razsvetljava

 Kaj znamo in kaj zmoremo:

procesna industrija: napajanje in krmiljenje elektromotornih pogonov in drugih močnostnih porabnikov, meritve in regulacije, povezave tehnoloških sklopov (industrijske centrifuge in sušilniki, industrijski mlini, sejalniki in separatorji, tehtalne in dozirne naprave,..) v enovit proces

 • proizvodne in obdelovalne linije

 • strojegradnja (hidravlične stiskalnice, korčasti rotacijski bagri, industrijski elektro filtri, industrijske žage, različni stroji za preoblikovanje materiala, ...),

 • industrijski transportni sistemi

 • elektroinštalacije v industrijskih in drugih zahtevnih zgradbah

 • poslovni objekti

 • gostinsko trgovski objekti

 • stanovanjski objekti

 • cestna razsvetljava

 • sistemi klimatizacije, ogrevalni in prezračevalni sistemi

 • kotlovnice

 • kompresorske postaje

 • transformatorske postaje 20 (10)/0,4 kV

 • generatorske postaje

 • sistemi neprekinjenega napajanja (UPS)

 • merjenje kvalitete in porabe električne energije, optimiranje porabe energije

 • centralni nadzorni sistemi (CNS)

V obseg našega dela so vključene kompletne elektro instalacije, ki obsegajo:

 • močnostne elektroinstalacije

 • računalniške in telefonske instalacije

 • protivlomne in požarne sisteme

 • video nadzore

 • strelovodne instalacije

 • vse vrste elektro razdelilcev do nazivnega toka 4000A

 • meritve elektroinstalacije

Naše dosedanje stranke smo zadovoljevali s kvaliteto izvedbe, dogovorjenimi roki in ugodnimi cenami.

Priporočamo se vam, saj smo se na podlagi številnih referenc izvedenih projektov, in s tem pridobljenimi izkušnjami, ter s podporo naših zaupanja vrednih dobaviteljev, zagotovo sposobni hitro prilagoditi tudi vašim željam in potrebam. Z veseljem se bomo odzvali vsakemu povabilu k projektiranju ali izvedbi vaših poslovnih odločitev. Veselimo se novih izzivov, izkušenj, znanja, …

 
 
 
Telefon: Naslov: E-pošta
+386 3 891 91 06 Koroška 48a info@promel.si
Faks: 3320 Velenje
+386 3 891 91 09 SLOVENIA
 
 
Copyright by Promel.si ©